criteria

Kom ik in
aanmerking voor
voedselhulp?

Criteria voor toekenning van voedselhulp:

 • U bent inwoner van gemeente Steenwijkerland of direct aangrenzend (toekenning in overleg).
 • U heeft hulp van een andere instantie of u gaat spoedig hulp zoeken, als u langer dan 3 maanden hulp nodig hebt.
 • U heeft hulp van een andere hulpinstantie.
 • Uw netto maandinkomen inclusief toeslagen en overige uitkeringen en na aftrek van vaste lasten en afbetaling schulden bedraagt niet meer dan:

  • Basisbedrag per huishouden € 135,00 p/m
  • Per persoon € 95,00 p/m

   Voorbeeld:
   1 persoon: € 230 p/m
   2 volwassenen: € 325 p/m
   1 volwassene en 1 kind: € 325 p/m
   1 volwassene en 2 kinderen: € 420 p/m
   2 volwassenen en 2 kinderen: € 515 p/m
   1 volwassene en 3 kinderen: € 515 p/m
 • U kunt na toekenning in principe zelf uw voedselpakket ophalen.

Download hier de uitgebreide versie van de toekenningscriteria.

vragen

Vragen en antwoorden
over de
voedselhulp?

Kom ik in aanmerking voor voedselhulp?

Antwoord:
Kijk bij de criteria.


Welke gegevens moet ik aanleveren tijdens de intake bij mij thuis?

Antwoord:

 • De bedragen van de maandelijks inkomsten van alle volwassen gezinsleden die in één huishouden bij elkaar wonen. Dat kan zijn salaris, uitkering, huur- en/of zorgtoeslag.
 • Maandelijkse vaste lasten: huur of hypotheek, kosten voor elektriciteit, gas en water, verzekeringen, belastingen.
 • Bedragen van schulden en de daarbij behorende eventuele afbetalingsregelingen.

 • Worden voedselpakketten ook bezorgd?

  Antwoord:
  Neen, men moet 'het pakket' zelf ophalen en hiervoor boodschappentas(sen) meenemen.


  Voor hoelang wordt de voedselhulp toegekend?

  Antwoord:
  Voedselhulp wordt toegekend voor een periode van een half jaar. Vóór verstrijken van deze periode kan een afspraak worden gemaakt voor een herscreening, waarbij de financiële situatie wederom wordt getoetst en verlenging mogelijk is voor de duur van een half jaar. Dit kan meerdere malen worden herhaald.


  Kan ik voedselhulp aanvragen, als ik niet in de gemeente Steenwijkerland woon?

  Antwoord:
  Ja, dat kan. Inwoners van aangrenzende gemeentes kunnen in aanmerking komen voor voedselhulp.


  Waarom sta ik niet meer op de uitgiftelijst?

  Antwoord:
  Als men twee keer zonder kennisgeving het pakket, dat één keer in de veertien dagen (in de oneven weken) klaarstaat, niet heeft opgehaald stopt voedselhulp. Wil men weer toegelaten worden, moet men opnieuw gescreend worden.


  Mag ik voedsel weigeren?

  Antwoord:
  Ja, als er artikelen worden aangeboden (die in het pakket zijn), die men niet zou gebruiken, mogen zij worden terug gegeven aan de vrijwilligers.

  aanmelden

  Wilt u zich aanmelden
  voor een
  voedselpakket?

  (ook bij verlenging)

  Wilt u zich aanmelden voor een voedselpakket, dan kunt u hieronder op de link klikken en het aanvraagformulier geheel ingevuld versturen.

  Aanvraagformulier

  uitgifte

  Wanneer kan ik een
  voedselpakket
  ophalen?

  Steenwijk
  Pluggematen 4
  Iedere vrijdagavond van 15:30 tot 17:30 uur

  Vollenhove
  Kerkstraat 40 - R.K. Kerk St. Nicolaas
  Iedere vrijdagavond van 18:30 tot 19:00 uur

  Afwijkende uitgiftedagen worden afzonderlijk bekend gemaakt.

  (afmelden verplicht in de oneven weken)

  Welkom bij stichting Voedselbank Steenwijkerland.

  In Nederland leeft een toenemend aantal mensen in armoede. Door werkloosheid, gezondheidsproblemen, schulden of andere oorzaken. Vaak stapelen de problemen zich op.

  Armoede kan iedereen treffen:
  ouderen, jongeren, alleenstaanden, gezinnen met kinderen. Het overkomt hoog opgeleiden net zo goed als kansarme mensen.